Inspiration - SCK•CEN’s duurzaam engagement voor het Zuiden

Inspiration - SCK•CEN’s duurzaam engagement voor het Zuiden

Het SCK•CEN engageert zich sinds 2012 volop voor Ondernemers voor Ondernemers. Deze Belgische organisatie wil een duurzame economische groei in ontwikkelingslanden bevorderen door relaties op te bouwen tussen ondernemers in het Noorden en in het Zuiden. Een missie die perfect aansluit bij de bedrijfscultuur van ons studiecentrum, waar verantwoordelijkheid, innovatie, kennisoverdracht en duurzaamheid als waarden centraal staan.

Dit engagement in Ondernemers voor Ondernemers hebben we in de eerste plaats te danken aan de motivatie van onze vrijwillige medewerkers die vol enthousiasme hun expertise en ideeën delen. Het zijn zij die ons project genaamd INSPIRATION (INtroduction of SPIRulina in Equatorial Africa To Improve lOcal Nutrition) hebben bedacht en uitgewerkt, op basis van ons onderzoek in het kader van de ruimtevaart. En het zijn ook zij die ervoor zorgen dat dit project blijft leven.

 

Strijd tegen chronische ondervoeding

In de Democratische Republiek Congo lijdt ongeveer 43 % van alle kinderen jonger dan vijf aan chronische ondervoeding. De kindersterfte is er ontzettend hoog. Het SCK•CEN bedacht een duurzame manier om de strijd tegen die ondervoeding aan te gaan, en lanceerde project Inspiration, in samenwerking met NGO Congodorpen en Ondernemers voor Ondernemers.

Met Inspiration willen we in Congo de teelt van spirulina, een voedingsrijke bacterie, ontwikkelen en ondersteunen.

Aanpak in Congo

  • Testkweek spirulina opzetten bij 50 testgezinnen.
  • Spirulina als voedingssupplement voor 300 kinderen introduceren.
  • Kinderen gedurende drie jaar intensief laten opvolgen door een gezondheidscentrum.

 

Contact: inspiration@sckcen.be