Projectingenieur HVAC/eenheidshoofd (m/v)

324
2017-08-21
Permanent
Central Technical Services

Job description

U voert projecten uit binnen de dienst Mechanica en Verwarming, met de nadruk op mechanica, verwarming, ventilatie, koeling, etc.

 • voorbereiding van studiewerk voor diverse renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten binnen de site (zoals o.a. de stookplaatsen, uitbreiding animalarium, renovatie gebouw GKD);
 • begeleiding en aanstellen van studiebureaus voor renovaties en nieuwbouwprojecten;
 • opmaak van lastenboeken en meetstaten voor diverse projecten;
 • begeleiding van de procedure voor overheidsopdrachten voor de aanstelling van uitvoerders;
 • opmaak van plannen in samenwerking met de tekenaar, opmaak van kostenramingen en de uitwerking van een tijdskader voor de studie en uitvoering van deze renovaties;
 • opmaak van de bestellingen voor uitvoering;
 • detailopvolging van de uitvoering van deze projecten t.e.m. de definitieve oplevering, met de opmaak van het as-built dossier;
 • verantwoordelijk voor de veiligheid op de werf en de eventueel noodzakelijke veiligheidsstudies voor het project;
 • deelname aan een permanentiebeurtrol.

Deze projecten worden volledig autonoom voorbereid in samenwerking met de andere eenheden van de technische diensten, rekening houdende met de beschikbare budgetten.
U zal op korte termijn doorgroeien naar de functie van eenheidshoofd, waarbij u de dienst zal leiden, mensen aansturen, motiveren, coachen… en een visie ontwikkelt m.b.t. de dienst. U beschikt over uitstekende people management skills en bent voldoende assertief.

Het takenpakket zal dus wijzigen naar:

 • dagelijkse opvolging van de diverse onderhoudswerkzaamheden binnen het mechanische terrein en m.b.t. HVAC, dit samen met de uitvoeringscoördinator en de technisch medewerker;
 • dagelijkse begeleiding en ondersteuning van de projectingenieurs bij de uitoefening van hun job met beperkte uitvoering van eigen projecten met als focus het delegeren en de opvolging van opdrachten;
 • fungeren als overkoepelend projectleider binnen de dienst CTS, vooral voor projecten met een focus op het gebied van mechanica en HVAC;
 • op punt zetten van het preventief onderhoud en de opvolging hiervan, opmaak van werkinstructies, procedures etc.
 • regelmatig overleg met andere eenheden en diensten binnen het SCK•CEN;
 • opstellen van lastenboeken voor uitvoering van diverse onderhoudswerkzaamheden.

Required qualifications

 • u bent industrieel ingenieur met minstens 5 jaar ervaring in de hierna vermelde domeinen;
 • u heeft kennis van ventilatietechnieken, verwarmingstechnieken, mechanica, automatisatie betreffende gebouwbeheerssystemen en meet-en regeltechnieken;
 • u hanteert een projectmatige aanpak en heeft een hands-on mentaliteit;
 • u kan werken met onderaannemers en kan mensen aansturen;
 • u heeft bij voorkeur kennis van de wetgeving overheidsopdrachten;
 • u bent klant- en kwaliteitsbewust;
 • u bent een uitstekend people manager die mensen motiveert, begeleidt, feedback geeft, taken delegeert en streeft naar een optimale werking van de dienst;
 • u heeft een visie betreffende het onderhoud en de uitvoering van projecten.


Contact

Should you have any questions, please contact

Stessens Annik
+32 (0)14 33 25 81